• Et Æblehus i Odsherred

  Pragmatik og Poesi

  Projektet handler om at tegne et hus til produktion af æblecider og æblebrændevin i Odsherred. Et hus der skal fokus på æblets forsømte kvaliteter og Odsherreds potientiale som leverandør af danske råvarer. Ønsket er at bidrage til Odsherreds udvikling som et særegent sted, samt skabe et værdifuldt og givende sted for lokalsamfundet.

  Projektet undersøger og udforsker kontrasten mellem den rå pragmatiske produktion og den romantiske æblehave. Et hus der både kan rumme gummistøvler og smukke detaljer. Samtidig er indeholder projektet også en diskussion og stillingtagen til, hvordan man bygger i det danske kulturlandskab. Temaer som klima, byggeskik og økonomisk pragmatisme var særligt afgørende for den endelige formgivning og materialevalg.

 • Rudolph Tegners Museum

  Skulpturel bygning; Fravær af bygningsdetaljer.
  Rudolph Tegners Museum ligger i en fredet naturpark i Nordsjælland, kaldet Rusland. Projektet handler om at udvide museet med flere faciliteter for besøgende, samt mere plads til opbevaring og skiftende udstillinger. Projektets udgangspunkt er at arbejde med de virkemidler, Rudolph Tegners brugte i det nuværende museum, som for eksempel forsøg på at skjule bygningsmæssige detaljer, for at bygningen fremstår mere skulpturel.   Tilbygningen er en samling små pavilloner, der ligger og putter sig i landskabet, inspireret af måden Tegners skulpturer er placeret i landskabet. Den nye tilbygning er det første man møder ved ankomsten og fungerer derfor som portal til resten af museet. Den ligger væk fra det eksisterende museum, for ikke at konkurrere med dette, og bevare den særlige ånd, der allerede findes på stedet. 
 • MurVærkSted

  Studier af murværks patinering.
  Projekt der handler om at dykke ned i teglens verden, studere den, forstå dens egenskaber og muligheder. En form var givet på forhånd, der derefter skulle bygges op af tegl. Målet for opgaven var at afprøve forskellige virkemidler, samt undersøge hvordan disse patineres forskelligt. Projektet er tegnet, så dette kan projekteres og bygges.  En kombination af de studerendes projekter, står i dag på kajen ved Arkitektskolen. Huset er bygget op i gule teglsten. Ønsket med projektet var at skabe horisontale bånd  i facaden, ved hjælp af teglstenens egenskaber. I facaden er der arbejdet med blænding og tilbagetrukket fuge, der med tiden vil fremstå tydeligere, da disse vil blive mørke i kraft med patineringen. Derudover er der indlagt en række flensborgsten, der også vil fremstå som et bånd, samt en sækkeskuret sokkel.
 • Markedshal på Stengade

  Byfortætning; Ny forbindelse på Nørrebro.
  Byfortætning af den Sorte Firkant på Nørrebro, området omkring Blågårdsgade og Stengade. Projektet er en markedshal på Stengade, overfor Folkets Park. Markedshallen skal fungere delvist som kulturhus, delvist som markedshal. Projektet tager også fat i planlægningen af det omkringliggende område. Stengade krydses af en cykelforbindelse mellem Assistenskirkegården og Blågårdsplads. Projektet tager fat i netop dette kryds imellem de to trafikårer. En ny belægning understreger krydset og binder området mere sammen. Belægningen løber også ind og danner gulv i markedshallen og giver en mere flydende overgang mellem ude og inde. Huset forsøger at fange den pragmatiske og rå Nørrebro atmosfære, samtidig med at skabe en åben og imødekommende bygning, særligt til gavn for lokalmiljøet.
 • Et hus til dans

  Kontraster mødes.
  Site i Hans Tavsens Park på Nørrebro. En park der støder op til Assistenskirkegården. På sitet skal der ligge en danseskole. Et dansehus i parken, hovedsageligt til Square Dance og Tango. To modsætninger, der også skaber afsæt til huset udtryk og kontraster. Huset er placeret i et hjørne af parken, hvor det ligger og danner ryg, mens det strækker sig henimod en plads, hvor det åbner sig op for omverden.  Projektet består af to forskellige strukturer, der mødes i et spinkelt møde. Den ene bygning er mystisk, mørk og introvert. Et sted til fordybelse. Den anden er åben, lys og imødekommende. Et sted, hvor man kan vise dansen frem, og få en følelse af at danse i parken. To forskellige atmosfærer der underbygger den tilstand man er i, når man henholdsvis øver og fremviser.
 • Utopia

  Byplan.
  Utopia. Vi bliver flere og flere mennesker på jorden. Alle flytter til byerne. Vi skal bo tættere. Hvordan kan vi gentænke byen, så vi kan bo flere på lidt plads, uden at det går ud over vores livskvalitet. Uden at vi skal begrænse os selv og gå tilbage i udviklingen. Utopia er en opgave der handler om at omdanne Papirøen til et nyt bykvarter i København. Et projekt der handler om visioner for fremtiden. Ideen er at skabe en grøn og blå åre, der løber igennem gaderne, så flere er tættere på vandet og det grønne og ikke bare dem der bor i forreste række. Med inspiration fra arkipelager, skabes der en plan med små øer og omkringliggende vand. Vandet og øerne er det der styrer formgivningen, frem for infrastruktur og kvadratmeter. Parametre der skaber krogede gader, irregulære bygninger og små særlige byrum.  I samarbejde med Sandra Bager Nielsen.