dima
  • Utopia

    Byplan.
    Utopia. Vi bliver flere og flere mennesker på jorden. Alle flytter til byerne. Vi skal bo tættere. Hvordan kan vi gentænke byen, så vi kan bo flere på lidt plads, uden at det går ud over vores livskvalitet. Uden at vi skal begrænse os selv og gå tilbage i udviklingen. Utopia er en opgave der handler om at omdanne Papirøen til et nyt bykvarter i København. Et projekt der handler om visioner for fremtiden. Ideen er at skabe en grøn og blå åre, der løber igennem gaderne, så flere er tættere på vandet og det grønne og ikke bare dem der bor i forreste række. Med inspiration fra arkipelager, skabes der en plan med små øer og omkringliggende vand. Vandet og øerne er det der styrer formgivningen, frem for infrastruktur og kvadratmeter. Parametre der skaber krogede gader, irregulære bygninger og små særlige byrum.  I samarbejde med Sandra Bager Nielsen.