dima
  • MurVærkSted

    Studier af murværks patinering.
    Projekt der handler om at dykke ned i teglens verden, studere den, forstå dens egenskaber og muligheder. En form var givet på forhånd, der derefter skulle bygges op af tegl. Målet for opgaven var at afprøve forskellige virkemidler, samt undersøge hvordan disse patineres forskelligt. Projektet er tegnet, så dette kan projekteres og bygges.  En kombination af de studerendes projekter, står i dag på kajen ved Arkitektskolen. Huset er bygget op i gule teglsten. Ønsket med projektet var at skabe horisontale bånd  i facaden, ved hjælp af teglstenens egenskaber. I facaden er der arbejdet med blænding og tilbagetrukket fuge, der med tiden vil fremstå tydeligere, da disse vil blive mørke i kraft med patineringen. Derudover er der indlagt en række flensborgsten, der også vil fremstå som et bånd, samt en sækkeskuret sokkel.